VIBE Festival – Regulament

RO:

ORGANIZATOR

Vibe Events Management K.F.T.

Sediu social: Florești, Str. Valea Gîrboului nr. 200, jud. Cluj

Nr. înmatriculare la registrul comerţului:  J12/10/2017 CUI: RO36889061

Reprezentant oficial:  Rés Konrád-Gergely

EVENIMENT

Evenimentul Vibe Festival va avea loc între 3-7 iulie 2019, pe Malul Mureșului, în localitatea Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, România.

REGULAMENT

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului www.vibefesztival.ro și la intrarea de la locul de desfășurare a evenimentului fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

Prin cumpărarea unui bilet, Participantul recunoaşte şi se obligă să respecte acest Regulament.

Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid (indiferent de metoda prin care a fost achiziţionat) i se asigură dreptul de participa la Eveniment.

BILETE, TIPURI DE BILETE ŞI CUMPĂRAREA BILETELOR

Achiziţionarea biletelor se poate face în două feluri: bilete cumpărate online prin sistemul  Bilete.ro sau bilete cumpărate de la locaţiile partenere Vibe Festival. Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către partenerii Vibe Festival sau de către partenerii Bilete.ro.

Biletele pot fi: bilete Abonament, Bilete de o zi, Bilet camping

Biletul de o zi: asigură participantului accesul la eveniment pe ziua respectivă între orele 10:00  până la ora 10:00 a următoarei zile (Biletul de o zi pentru Ziua 0 este valabilă începând de ora 12:00, 3 iulie), ora la care încetează valabilitatea biletului de o zi, iar participantul este obligat să părăsească perimetrul festivalului. Dacă participantul nu are acces, organizatorul îşi rezervă dreptul de a-l însoţi în afara perimetrului festivalului, în cazuri necesare cu implicarea autorităților.

Bilet camping: cu acest tip de bilet, participanţii pot accesa campingul evenimentului. Organizatorul oferă participanţilor un loc de campare, aceştia având acces şi la locurile special amenajate cu duşuri. Abonamentul de camping este alocat pentru o persoană. Acest tip de bilet este valabil doar împreună cu bilet de o zi sau abonament.

Abonament:  Participanţii pot lua parte la eveniment din Ziua 0 (3 iulie), începând cu ora 18:00 şi au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului, până la 8 iulie, ora 10:00. Biletul tip ABONAMENT nu oferă participanților drept de intrare în zona de Camping.

Abonament VIP: Participanţii pot lua parte la eveniment din Ziua 0 (3 iulie), începând cu ora 18:00 şi au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului, până la 8 iulie, ora 10:00. Participanții pot intra în zona VIP amenajată pe teritorul evenimentului. Biletul tip ABONAMENT VIP nu oferă participanților drept de intrare în zona de Camping. 

PREŢUL BILETELOR

Abonamente:

 • Blind Pass – 99 RON – SOLD OUT
 • Yellow Pass – 149 RON – SOLD OUT
 • Blue Pass – 179 RON – SOLD OUT
 • Magenta Pass – 209 RON
 • Entrance Pass – 250 RON

Abonamente VIP

 • Gold VIP Pass – 199 RON – SOLD OUT
 • VIP Pass – 399 RON

Bilete de o zi

 • DAY 0 – 39 RON
 • DAY 1 – 89 RON
 • DAY 2 – 89 RON
 • DAY 3 – 89 RON
 • DAY 4 – 89 RON

Bilet camping

 • Camping – 39 RON

Prețurile nu includ costurile de procesare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

MINORII

Minorii sub 12 ani au acces gratuit pe toata durata desfăsurării festivalului, cu condiţia ca aceştia să fie insoţiţi de părinte sau tutore.

Accesul minorilor sub vârsta de 14 ani în incinta festivalului se acordă numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un adult.

Persoanele sub 18 ani vor primi brăţară distinctivă. Furnizorii și vendorii sunt responsabili conform legii să NU servească minorii cu alcool și tutun.

PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Persoanele cu dizabilități, care trimit in prealabil o copie după certificatul de handicap pe office@vibefesztival.ro, au acces gratuit, iar însoțitorul plătește 50% din prețul biletului.

BILETE ŞI BRĂŢĂRI

Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra in perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica constant brăţara atât la intrarea în incinta festivalului cât şi pe tot perimetrul festivalului. Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a participantului. În cazul avarierii sau pierderii, brăţara nu mai oferă participantului niciun drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un bilet nou sau să părăsească perimetrul festivalului. Brăţările rupte, descusute sau lipite nu sunt valide şi nu vor fi schimbate de organizatori.

PARTICIPAREA LA EVENIMENT

Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate pe baza biletului ce va fi schimbat de către Organizator în brăţară.

In momentul intrării in incinta festivalului, participantul ia la cunoştiinţă acest regulament, afisat in loc vizibil.

Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentului, organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în incinta evenimentului.

Este interzis accesul cu următoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, umbrele, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi.

În concordonaţă cu legile în vigoare participanţii nu pot introduce în festival următoarele obiecte: cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care reprezintă pericol public.

Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul festivalului.

Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul festivalului.Excepții se aplică în zona de camping, unde participanții pot avea asupra lor mâncare și 2 litri de apă.

Participarea la eveniment se face pe propria răspundere, inclusiv cu privire la următoarele: persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, iși asuma intreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participantii că este posibil ca in cursul desfășurării evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu iși asumă nici o răspundere.

Este interzisă intrarea cu maşina în zona festivalului fără un car pass eliberat de organizator.

COMPORTAMENT PE DURATA EVENIMENTULUI

Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă.

Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța pe pagina de Facebook a evenimentului că filmatul și fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.

Este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate în incinta evenimentului fără acordul scris al Organizatorului.

Este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice minorilor.

Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

Este interzisă utilizarea focului şi a materialelor inflamabile prin orice mijloace in zona de camping, dar și pe intreaga suprafață a evenimentului (amenajare de focuri de incalzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis), excepții fac programele special autorizate de organizatori.

Prin cumpărarea unui bilet, Participantul recunoaşte şi se obligă să respecte regulamentul Complexului de Agrement și Sport „Mureşul” – Weekend. Scăldatul și înbăierea pe teritoriul Complexului de Agrement si Sport „Mureşul” – Weekend se face pe propria răspindere.

Scăldatul în râul Mureș este interzis și periculos.

REGULI DE CONDUITĂ PE SUPRAFAŢA FESTIVALULUI

Campingul și facilitățile acestuia vor fi deschise începând cu data de 3 iulie ora 12:00 și se vor închide în data de 8 iulie ora 10:00.

După ora închiderii organizatorii nu mai asigură securitatea zonei de camping.

Campingul va fi deschis 24 de ore pe zi, posesorii de brățări de camping au dreptul să intre și să iasă de câte ori doresc.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale.

Pe teritoriul campingului sunt interzise terasele și orice tip de mobilier de grădină.

Participanții sunt rugați să vină cu tipul de cort în funcție de numărul de oameni care vor dormii în el. Nu sunt acceptate antreurile mari. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta în camping anumite corturi.

Toți participanții la camping vor fi supuși unei percheziții corporale și un control al bagajelor ori de câte ori vor intra în camping.

Obiectele confiscate nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective în mașină. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele lăsate în mașini.

În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), posesorul acestora va fi predat autorităților.

Este interzisă intrarea cu generatoare de curent, aragaze și grătare.

Corturile se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.

Este interzisă aruncarea deșeurilor în afara pubelelor și a containerelor de gunoi.

Toate persoanele care intră pe teritoriul campingului trebuie să aibă o brățară care îi permite accesul în zonă.

Organizatorul va pune la dispoziția participantului la camping dușuri, toalete și lumină perimetrală.

Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția participantului curent electric.

Deteriorarea dușurilor, a toaletelor, a sistemelor de iluminat, a gardului perimetral și al altor obiecte aflate în zona de campare se pedepsește și acuzatul trebuie să plătească contravaloarea acestora.

SECURITATE

Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

In caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integritații corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoară evenimentul.

PRIM AJUTOR

Pe teritoriul festivalului există zonă de prim ajutor, în caz de nevoie.

SERVICII ŞI PRODUSE

În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate. Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori şi partenerii acestora.

DEFINIȚII

Card Contactless – elementul material care constituie singura modalitate de încasare/plata a bunurilor vândute/cumpărate în interiorul locului evenimentului.

Toți comercianții vor avea posibilitatea să incaseze contravaloarea bunurilor vândute cu Cardul Contactless.

Încărcare Card Contactless – procesul prin care participanții la eveniment vor incărca instrumentul de plată „bani” pe instrument de plată „Card Contactless”, instrument cu ajutorul căruia vor putea achiziționa produse vândute în cadrul evenimentului.

Returnare sume Card Contactless – procesul invers procesului ”Încărcare Card Contactless”, respectiv procesul prin care participanții la eveniment vor descărca sumele rămase în instrument de plata „bani”.

Cititor de Card Contactless – aparatul cu ajutorul căruia se gestionează încasarea/plata produselor vândute/cumpărate.

GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul festivaluui care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase sau neglijări.

După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

SANCŢIUNI

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să parasească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

Participanţii care intră în zona de camping fără a avea acces în camping sunt obligaţi să plătească biletul de acces în camping. În caz contrar Organizatorul poate ridica dreptul participantului de a participa la eveniment. În acest caz participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri de la organizator.

Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetarii.

CAZ MAJOR
În caz de război, revoltă, atac terrorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.